Drömmer du om att jobba med textil?

Utbildningar

Handarbetets Vänner Skola erbjuder textilutbildningar och kurser som förenar konstnärliga och formmässiga uttryck med avancerad hantverkskompetens. Skolan är en eftergymnasial utbildning, som ryms under förordningen Konst- och Kulturutbildningar. Våra utbildningar bedrivs huvudsakligen i projektform, där ett hantverksämne stöds av studier i färg och form samt teori. Nedan kan du läsa mer om de utbildningar vi erbjuder, tryck på pilarna för att läsa mer om respektive utbildning.

Antagningsomgången startar 9 februari 2022.

Ansök senast 19 april 2022!

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom sömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teori.

I kursen sömnad studerar du olika tekniker och metoder i hand- som maskinsömnad. Du använder både industrimaskiner och traditionella symaskiner och syr såväl plagg som accessoarer. I ämnet mönsterkonstruktion och drapering skapar du mönster utifrån individuella mått. I konstsömnad lär du dig olika broderitekniker och får en introduktion till couturebroderi. I skolans färgeri lär du dig färga och bearbeta tyger så att du själv kan färgsätta dina arbeten. Alla hantverkskurser syftar till att utveckla ett undersökande och hållbart förhållningssätt till textila tekniker och material.

I formkursen utvecklar du din kreativitet och känsla för färg och form och arbetar mot att hitta ett eget konstnärligt uttryck. I ämnet materiallära ges grundläggande teoretiska kunskaper om textila fibrer och textilproduktion. I textil- och dräkthistoria får du en kultur- och konsthistorisk grund.

Utbildningen avslutas med att du genomför ett självständigt textilt projekt med handledning i både form och hantverk.

Efter ett år i den praktiska utbildningen behärskar du grundläggande sömnad och kan från egen skiss ta fram en produkt eller ett plagg samt arbeta nyskapande inom det textila området. Textilhantverk basår – sömnad är förberedande för vidare studier inom konst, mode och/eller det textila området på högskolor som till exempel Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom vävning och konstsömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teoretiska ämnen.

I kursen vävning studerar du många olika tekniker och material. Du arbetar utifrån egna skisser, experimenterar och övar upp din självständighet i hantverket. I ämnet bindningslära lär du dig hur vävar konstrueras, delvis genom digitala metoder. I konstsömnad får du lära dig olika broderitekniker och att arbeta utifrån egen formgivning. I skolans färgeri lär du dig färga garn och tyger så att du själv kan färgsätta dina verk. Alla hantverkskurser syftar till att utveckla ett undersökande och hållbart förhållningssätt till textila tekniker och material.

I formkursen utvecklar du din kreativitet och känsla för färg och form och arbetar mot att hitta ett eget konstnärligt uttryck. I ämnet materiallära ges grundläggande teoretiska kunskaper om textila fibrer och textilproduktion. I textilhistoria får du en kultur- och konsthistorisk grund.

Utbildningen avslutas med att du genomför ett självständigt textilt projekt med handledning i både form och hantverk.

Efter detta år i den praktiska utbildningen behärskar du olika grundläggande vävtekniker och kan från egen skiss tillverka vävda textilier samt arbeta nyskapande inom det textila området. Textilhantverk basår – vävning ger dig möjlighet att söka vidare till HV Skolas tvååriga Högre textil hantverksutbildning. Utbildningen är också förberedande för vidare studier inom konst, mode och/eller textil på högskolor som till exempel Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Högre textil hantverksutbildning ger dig under två års heltidsstudier möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom textilt hantverk. Utbildningstiden är fördelad på 962 timmar hantverksämnen, 368 timmar färg och form samt 270 timmar teoretiska ämnen.

Du får omfattande praktiska kunskaper i skolans huvudämnen vävning och konstsömnad och du övar upp din självständighet i hantverket ytterligare. Du går kurser i färgning och i skolans färgeri färgar du dina garner och tyger utifrån din egen design. I formkursen utvecklar du din kreativitet och känsla för färg och form och arbetar mot att hitta ett eget konstnärligt uttryck. Du får också teoretiska kunskaper i vävning, bindningslära, konstsömnad, materiallära och textilhistoria och i ämnet ekonomi får du grundläggande kunskaper om småföretagande och de ekonomiska villkoren för att bedriva verksamhet inom det textila hantverksområdet. Du har också möjlighet att inom ramen för utbildningen avlägga gesällprov eller göra det efter avslutad utbildning.

Som avslutande projekt på utbildningen gör du ett examensarbete i vävning och/eller konstsömnad. Efter avslutad utbildning behärskar du flera tekniker och metoder för vidareutveckling och nyskapande inom det textila området.

Många av skolans studerande väljer att efter utbildningen starta egen firma och arbetar med textil och konstnärlig verksamhet i egen ateljé. Det kan handla om att samarbeta med arkitekter, textil design, göra textila beställningsjobb eller delta i konsthantverksutställningar. Utbildningen är också förberedande för vidare konst-, konsthantverks-, mode och/eller textilstudier på högskolor som till exempel Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Syftet med självskattningstestet är att ge svar på om du kan vara behörig att söka till Högre textil hantverksutbildning eller om du behöver komplettera med ytterligare kurser.

Så ansöker du

Känner du precis som vi en stor passion för textil, färg och form? Då tycker vi att du ska ansöka till något av våra program. Vi ser fram emot din ansökan!

På Handarbetets Vänner erbjuder vi tre olika utbildningar i textil som förenar konstnärliga och formmässiga uttryck med avancerad hantverkskompetens. Våra utbildningar innefattar bland annat vävning, konstsömnad, sömnad men också andra textila hantverkstekniker. Utbildningarna vi erbjuder är studiemedelsberättigade. Så vad väntar du på, ansök redan idag!

Bra att veta

Handarbetets Vänner - Ansökningsperiod

Här kan du läsa mer om ansökningsförfarandet, kursavgifter, undervisningstider samt
information om läsåret.

Handarbetets Vänner - Behörighet

Behörighetskraven skiljer sig mellan de olika kurserna. Här kan du läsa mer om de olika kraven samt meriterande kunskap.

Handarbetets Vänner - Ekonomi

Här kan du läsa mer om avgifter samt andra kostnader förknippade med utbildningen. Du finner även information om CSN.

Handarbetets Vänner - Erika_Jörgensen
Handarbetets Vänner - Milja Morseth Edvinsson
Foto: Karin Björkquist
Foto: Karin Björkquist

Ta del av vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om Handarbetets Vänner? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Om skolan

Handarbetets Vänner Skola erbjuder textila utbildningar och kurser som förenar konstnärliga och formmässiga uttryck med avancerad hantverkskompetens.

HV Skola ger textila hantverks- och yrkesutbildningar inom vävning, konstsömnad, sömnad och andra textila hantverkstekniker. Ansökan till skolans heltidsutbildningar öppnar 9 februari och stänger 19 april 2022. Antagningen till skolans kortkurser läsåret 22/23 öppnar 17 januari 2022 (prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för exakt datum).

Vävning och konstsömnad är den praktiska utbildningens huvudämnen.

Utbildningen är en Konst- och kulturutbildning inom Myndigheten för yrkeshögskolan, läs mer på www.myh.se och www.konstkulturutbildning.se.

FAQ - BRA ATT VETA

Vad ska jag visa i min portfolio?

Till din ansökan till HV Skola vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du skickar in bilder av. I din portfolio vill vi att du visar bilder på arbeten med ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor (ett dokument).
Det kan exempelvis vara textila arbeten (inget måste!), idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita.

Här kan du se exempel på portfolios.

Hur ser antagningsprocessen ut?

En antagningsjury bestående av fyra representanter - utbildningsansvariga och undervisande lärare samt en studeranderepresentant - går igenom alla ansökningar. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation samt din känsla för färg och form och bedömer dessa enligt en tregradig skala. Detta görs först enskilt av jurymedlemmarna och sedan sker en gemensam sammanställning. Vi gör också en bedömning för att säkerställa att du uppfyller grundläggande behörighetskrav. Vi förespråkar likabehandling och inga sökande missgynnas på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Hur vet jag om jag är behörig?

Se avsnittet om behörighet. Under utbildningsinformationen kan du också göra vårt självtest för att se om dina kunskaper räcker till att söka till Högre textil hantverksutbildning.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

Du får en bekräftelse på din sida på Yh-antagning att vi har tagit emot din ansökan. En antagningsjury går igenom alla ansökningar. Antagningsbeskedet publiceras på ditt konto på Yh-antagning tidigast mitten av maj och framåt. Inga förhandsbesked ges per telefon. Vid behov kan vi komma att kontakta dig inför antagningsbeslutet.

Kan jag söka efter sista ansökningsdatum?

Ja. Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats.

Jag har blivit antagen, vad händer nu?

Om du blir antagen kommer du att följa tre steg:
1. Tacka ja till din plats på yh-antagning. Läs instruktionerna i antagningsmeddelandet noga. Det är viktigt att du svarar inom utsatt tid, i annat fall går platsen till nästa person i kön.

2. Betala in en anmälningsavgift om 2000 kr för att säkra din plats. Detta återbetalas inte vid avhopp men beloppet dras sedan av från din terminsavgift. Betalning sker till Handarbetets Vänners Bankgiro 160-7316 eller via swish 123 663 23 92. Det är viktigt att du märker betalningen med ditt för- och efternamn.

3. Maila ett porträttfoto till oss.

I augusti kommer du att få ett uppstarts-mail från din huvudlärare. Du kan sitta lugnt i båten tills detta mail skickats ut. I mailet kommer du att få all information om hur du ska förbereda dig inför terminsstart, det gäller även om särskild litteratur eller verktyg ska införskaffas. Se till att du har angett korrekt mail i din ansökan för att säkerställa att mailet kommer fram till dig.

Jag står som reserv, vad händer nu?

Om du blivit tilldelad reservplats finns information om din köplats på din sida i antagningssystemet. Så fort någon tackar nej skickas ett erbjudande om plats till nästa person i kön, håll utkik i din mail för att se de notiser som skickas ut från vår ansökningssida.

Jag har fått förhinder och vill tacka nej till min plats, hur gör jag?

Om du avstår din plats vill vi att du meddelar det genom att tacka nej i ansökningssystemet. Om du redan tackat ja och vill avstå din plats, meddela ditt nej i ansökningssystemet och maila ditt avhopp till skola@hv-textil.se. Läs instruktionerna i antagningsmeddelandet noga. Det är viktigt att du svarar inom utsatt tid, så att nästa person på tur har möjlighet att få platsbesked så snart som möjligt.

Kan jag hyra boende via Handarbetets Vänner?

Skolan har inga rum till uthyrning.

Handarbetets Vänner Skolas elevkår är ansluten till Stockholms studenters centralorganisation (SSCO), och du kan genom SSCO få hjälp att ordna bostad, genom att du blir medlem i kåren vid kursstart. Du har då rätt att söka studentlägenheter hos Stockholms Studentbostäder (SSSB) har. Läs mer: www.sssb.se.

Alla som studerar på Konst- och kulturutbildningar har rätt att bo i Kista Studentbostäder som förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling. Vissa andra förvaltare av studentbostäder godkänner dock inte vår typ av utbildning för att bo där.

Vad kan jag syssla med efter avslutad utbildning?

Många av skolans studerande väljer att efter utbildningen starta egen firma och arbetar med textil och konstnärlig verksamhet i egen ateljé. Det kan handla om att samarbeta med arkitekter, textil design, göra textila beställningsjobb eller delta i konsthantverksutställningar. Utbildningen är också förberedande för vidare konst-, konsthantverks-, mode och/eller textilstudier på högskolor som till exempel Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Can I apply even if I’m not a Swedish citizen?

Yes, we do grant applications from all over the world. Note that if you’re a non-EU citizen, you will have to apply for a Swedish study permit. You apply at Migrationsverket for an Upper Secondary student permit: https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-and-researchingin-Sweden/Upper-secondary-school.html

See what applies to your situation and if you need to call them this is the contact information: https://www.migrationsverket.se/English/Contact-us.html

Also make sure you´ve got the insurance required before arriving in Sweden.

I do not speak Swedish, can I apply?

Yes, you can apply, but do note that all classes are held in Swedish. To make the most of your education we do believe that it is of importance that you can follow along with the teacher to be able to take in all the content in the programme.
Therefore we recommend that you have skills equivalent to Svenska A/1 level. You can see an example here: https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/sprak/svenskaswedish/svenska-a1/

How do I apply?

If you are an international student or non-Swedish speaker and would like to apply, please contact skola@hv-textil.se and we'll help you with your application.

KONTAKTA OSS

Inga frågor eller för stora eller små och vi ser fram emot att höra från dig! Kontakta oss via formuläret alternativt mejla eller ring oss. Fler kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
You must accept the Terms and Conditions.